καλαθι

 x 
Το καλάθι σας είναι άδειο.

Fair Trade της Turtle Bugs

     

 

Η TurtleBugs προμηθεύει την IsleofEco με σάκους φύτευσης και οικολογικές τσάντες,
οι οικολογικές τσάντες είναι είτε οργανικές φτιαγμένες 100% από βαμβάκι είτε από επαναχρησιμοποιόμενο υλικό συσκευασίας όπως και οι σάκοι φύτευσης.
Η
isleofeco θέτοντας υψηλά στάνταρ αξιολόγησης των προμηθευτών της είναι αποκλειστικός αντιπρόσωπος της TurtleBugs στην Ελλάδα.

Ακολουθεί το FairTrade της TurtleBags

Η Turtlebugs είναι μια εταιρεία FairTrade.

"Το FairTrade είναι ένας εμπορικός συνεταιρισμός, βασισμένος στο διάλογο, τη διαφάνεια και το σεβασμό, που αναζητά μεγαλύτερη δικαιοσύνη στο διεθνές εμπόριο. Συνεισφέρει στη βιώσιμη ανάπτυξη προσφέροντας καλύτερες συνθήκες εμπορίου και διασφαλίζοντας τα δικαιώματα των περιθωριοποιημένων παραγωγών και εργατών. Οι οργανώσεις δίκαιου και αλληλέγγυου εμπορίου (υποστηριζόμενες από τους καταναλωτές) είναι ενεργά αφοσιωμένες στην υποστήριξη των παραγωγών, στην ενημέρωση και στην εκστρατεία για αλλαγές στους κανόνες και τις πρακτικές του συμβατικού διεθνούς εμπορίου"

Αρχές του FairTrade (Δίκαιο και Αλληλέγγυο Εμπόριο)

Βιωσιμότητα : Δουλεύουμε με ένα μικρό αριθμό παραγωγών FairTrade  αφοσιωμένοι σε μία μακροπρόθεσμη σύμπραξη για την ανάπτυξη νέων προϊόντων.

Ενδυνάμωση των Γυναικών : Δουλεύοντας με περιθωριοποιημένους μικρής κλίμακας παραγωγούς προσπαθούμε να κάνουμε εμπόριο κατά τρόπο που θα υποστηρίξει και την ενδυνάμωση των ευάλωτων κοινοτήτων και ιδιαίτερα τις γυναίκες.

Δίκαιες Τιμές : Πιστεύουμε στις δίκαιες τιμές που εξασφαλίζουν παρατεταμένη βιωσιμότητα. Οι μεγαλύτεροι παραγωγοί μας είναι μέλη του Παγκόσμιου Οργανισμού Δίκαιου Εμπορίου (WFTO) που όχι μόνο παρέχει υποστήριξη για τη διατήρηση καλών συνθηκών εργασίας, αλλά καθορίζει και τις κατευθυντήριες γραμμές της Δίκαιης Τιμολόγησης.

Εκπαίδευση : Βγαίνουμε έξω και λέμε τις ιστορίες των παραγωγών μας.

Περιβάλλον : Η Turtlebags βγήκε στην αγορά το 2004 με ένα μήνυμα ... να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση για τους κινδύνους της θαλάσσιας ρύπανσης από το πλαστικό. Έχει μια περιβαλλοντική ατζέντα και επιδιώκει όχι μόνο να προμηθεύεται τις πρώτες ύλες για τα προϊόντα με την αειφόρο χρήση των πόρων, αλλά και για να διαδώσει το περιβαλλοντικό μήνυμα. Για το σκοπό αυτό έχει συνεργαστεί με τα Marks & Spencers και τα Selfridges στη Βρετανία αυξάνοντας την ευαισθητοποίηση του κόσμου σχετικά με την θαλάσσια ρύπανση από πλαστικά και συγχρόνως συγκεντρώνοντας σημαντικά κονδύλια για τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις προστασίας της θάλασσας MarineConservationSociety και MarineNatureReserves.