καλαθι

 x 
Το καλάθι σας είναι άδειο.

Τα οργανικά απορρίμματα στις χωματερές

Μην ανακυκλώνοντας την οργανική ύλη με κομποστοποίηση/λιπασματοποίηση μολύνεται το περιβάλλον με τον συγκεκριμένο τρόπο. Τα αέρια που δημιουργούνται είναι μεθάνιο και υποξείδιο του αζώτου και είναι πολύ ισχυρά αέρια που ενισχύουν το φαινόμενο του θερμοκηπίου. 
Το 22% του συνολικού μεθανίου προακαλείτε από τις χωματερές. 
Ενώ μερικά από τα στραγγίσματα που δηλητηριάζουν πόσιμο νέρο είναι Αμμωνία, Υδρόθειο και VFA (πτητικά λιπαρά οξέα).


Είμαστε όλοι υπεύθυνοι, Διαλογή στην Πηγή.
Με την κομποστοποίηση μετατρέπουμε τα οργανικά απορρίμματα σε λίπασμα και όχι σε σκουπίδια και δηλητήριο για το περιβάλλον.